BKRE nhập khẩu độc quyền gas lạnh Klea từ Nhật Bản