BKRE Bách Khoa cung cấp dàn ngưng tụ đầy đủ mọi kích thước, chủng loại có chứng nhận CO, CQ

Dàn ngưng tụ (dàn nóng)