BKRE Bách Khoa nhập khẩu chính thức bộ chia ga từ Trung Quốc | Đầy đủ chứng nhận CO, CQ