BKRE là nhà phân phối duy nhất Aeroflex MB Việt Nam