BKRE là nhà phân phối duy nhất Aeroflex MB Việt Nam

Gối đỡ bảo ôn cách nhiệt Aeroflix