BKRE Bách Khoa cung cấp bông khoáng Rockwool của các hãng ORD, Isoking, Isofox có đầy đủ chứng nhận CO, CQ