BKRE Bách Khoa nhập khẩu gas lạnh R22 từ Ấn Độ có đầy đủ chứng nhận CO, CQ