BKRE là nhà phân phối chính thức ống đồng Hailiang tại Việt Nam