BKRE Bách Khoa cung cấp bông thủy tinh Glasswool của các hãng ORD, Isoking, Isofox có đầy đủ chứng nhận CO, CQ

Glass wool aluminum foil blanket