BKRE là nhà phân phối chính thức bảo ôn Aeroflex tại Việt Nam